Om Rävarna i Råby

Disa och Tommy driver en småskalig ekologisk produktion mitt i Skåne. Nu har de odlat ekologiska grönsaker på samma mark i snart 25 år. Deras liv har under den här tiden kretsat kring odlingarna och ideologin som driver dem till att arbeta med jorden. Rävarna i Råby är ett porträtt av Disa och Tommy och deras ekologiska vision.

Här på hemsidan kan du se hela filmen! Klicka på knappen i menyn så kommer du till den, och strax under kan du lyssna på musiken.

Filmen produceras genom ett samarbete mellan nätverket Mykorrhiza och filmkollektivet RåFILM.

Om Mykorrhiza

Nätverket Mykorrhiza startades av en grupp unga som anser att det behövs en rörelse i Sverige som med praktiska metoder verkar för förändring genom lokal försörjning. Vi ville starta rörelsen för att med fokus på lokal matproduktion kunna arbeta med frågor som miljö, hälsa och global solidaritet.

http://www.mykorrhiza.se

Om RåFILM

RåFILM är ett produktionskollektiv för film som arbetar med att sammankoppla konst och aktivism. Baserat i Malmö och Lund har vi i tio år arbetat med film med ett ärende. I dags dato består kollektivet av ett tiotal medlemmar som delar på ansvar och uppgifter i ett antal olika videoproduktioner.

http://www.rafilm.se